Jump to content
sonda

Kako cete se izjasniti u popisu stanovnistva 2013.godine?

Recommended Posts

ELABORAT...
 Elaborat o problematici naziva                    

Bošnjanin/Bošnjak/ Bosanac                         

Autor: Alen Mahović

 

                                                         UVOD 

 • Mnogo se u medijima špekulira sa poluistinama i krivim navodima vezanim za ovu problematiku, a i sam narod se zbunjuje različitim tvrdnjama i politički motiviranim tabuima, a koji ne služe na dobro narodu, nego onima koji te tabue i propagiraju, kao i onima koji jedva čekaju da dovrše plan uništavanja Bosne i Hercegovine i onih koji je vole.
 • Ova prezentacija je urađena sa iskrenim ciljem zaustavljanja svake dalje podjele svih ljudi čije srce kuca za Bosnu i Hercegovinu i koji Bosnu i Hercegovinu smatraju svojom domovinom, i kao pokušaj da se narod konačno upozna sa naučnim faktima koji su iz ovog ili onog razloga skrivani od njih, ili krivo interpretirani.
 • Stavimo tačku na dalju podjelu razumijevanjem sljedećih fakata:
 • Objašnjenje porijekla i značenja pojmova: Bošnjanin, Bošnjak, Bosanac

 

TERMIN BOŠNJANIN

 • U toku srednjovjekovne Banovine i Kraljevine Bosne, postojao je samo jedan naziv za stanovnika Bosne, što je i posvjedočeno bosanskim listinama, odnosno poveljama bosanskih banova odnosno kraljeva, kao i plemića. U njima se jasno spominje narod: Bošnjani, ili se spominju svjedoci povelja Dobri Bošnjani (smisao: prominentni Bošnjani – vojvode, djedovi Crkve Bosanske, strojnici i sl. koji su potvrđivali povelje). Kao sasvim lijep i dovoljan primjer za to može se navesti povelja bana Stjepana II Kotromanića iz 1334. gdje on kaže (dio citata):

 

 • Ako ima Dubrovčanin koju pravdu na Bošnjaninu, da ga pozove pred gospodina Bana...
 • Dakle, govorimo o arhaičnom bosanskom jeziku i upotrebi pojma Bošnjanin, u tom istom arhaičnom bosanskom jeziku za  opisivanje stanovnika Bosne.

 

 • TERMIN BOŠNJAK
 • Na početku i tokom osmanske okupacije Kraljevine Bosne, Osmanlije su naravno koristile SVOJE, a ne bosanske nazive za svakog stanovnika Bosne, nekad i za religijske grupe Bošnjana dodajući sufikse na osmanski naziv „Boşnak“. Ti nazivi su glasili:
 • Boşnak-kavmi (prev: narod Bošnjani)
 • Boşnak-mileti (prev: narod Bošnjani)
 • Boşnaklar (prev: narod Bošnjani, baš kao i Srbi: Sırplar)
 • Boşnak-taifesi (prev: grupa, pleme, narod Bošnjani)
 • Bosnavi-takini (pripadnik naroda Bošnjana)
 • Bosnali (Bošnjanin bilo koje vjeroispovjesti)
 • Naziv Boşnak odnosno Bošnjak, se nastavio koristiti sve do kraja Austro-Ugarske okupacije.
 • Dakle ovdje vidimo neporecivo porijeklo naziva Bošnjak, i treba jasno i glasno reći da je ovo bosanska izvedenica nastala od turcizma: Boşnak), a ne kako neki tvrde da je naziv spomenut još u srednjem vijeku (dokazi ne postoje), ili da je star hiljadu godina, pa čak idu i toliko daleko da nazivaju bosanske kraljeve Bošnjacima (a da oni sami sebe nisu tako nazivali – naime koristili su već navedeni naziv Bošnjanin).

 

 TERMIN BOSANAC

U periodu od 1914. pa do nezavisnosti Bosne i Hercegovine, desila se grčevita borba ostatka neidentificiranih Bošnjana (turcizam. Bošnjaka) zbog propusta čiji razlozi su različiti, od postavljanja Islama kao primarnog identiteta za bosanske muslimane, protivljenja nekih katolika, pravoslavaca ili drugih da se identificiraju kao Hrvati ili Srbi (što je u suprotnosti što je većina bosanskih katolika i pravoslavaca uradila slušajući „Napredak“ i „Prosvetu“), pa sve do osporavanja i želje za uništenjem BiH od strane njenih susjeda. U toj borbi su korišteni različiti nazivi, od naziva Bošnjak (turcizam od Bošnjanin) koji je blokiran za upotrebu od strane srpskih i hrvatskih nacionalista u ovom periodu, pa sve do naziva „musliman“ odnosno „Musliman“, što je na kraju limitiralo taj korpus na BH muslimane, i što je sve trajalo do 1993. godine.

Ostalim neidentificiranim stanovnicima BiH koji nisu muslimani je ostalo da se identificiraju ili kao Hrvati, ili kao Srbi, ili kao Jugoslaveni i sl. ali ne i sa Bosnom.

 

Vrlo značajno, u modernom jeziku koji se koristio među bosanskim stanovništvom, a čije je ime bilo S-H (jezik čiji je korijen istočnohercegovački dijalekt bosanskog jezika), koristio se i naziv Bosanac što predstavlja izraz u našem modernom jeziku (za razliku od arhaičnog Bošnjanin ili turcizma Bošnjak), za stanovnika Bosne

PRVI BOŠNJAČKI SABOR 1993.

Na Prvom Bošnjačkom Saboru koji se održao  27. i 28.septembra 1993. godine promovisan je termin Bošnjak, kako bi zamijenio odrednicu Musliman sa veliko „M“ što je bilo prisutno čak i u Ustavu RBiH od 1992.

Jedan od mnogih novinara, što su pratili rad Sabora, zapisao je: ”Noć u kojoj je zasjedao Sabor bila je presudna - zaspali smo kao Muslimani, probudili se kao Bošnjaci”.

Delegati koji su bili na tom Saboru su uzeli sebi za pravo da donesu tu odluku naprečac, i bez detaljnijeg konsultovanja sa narodom i ostalim intelektualcima, ne gledajući uopće posljedice svoje odluke. Na toj odluci im zamjera ogroman broj građana i patriota Bosne i Hercegovine, svih religija i opredjeljenja, a to zamjeranje jasno vidimo danas. Razloge zamjeranja ćemo navesti dalje.

STAV POLUINFORMISANOG STANOVNIŠTVA

Kada je Sabor donio svoju odluku, on nije konsultovao građane, donoseći odluku naprečac i po svom nahođenju, ne vodeći računa o osjećajima običnog čovjeka.

Danas postoji ustavni aparthejd koji građane dijeli na etničke torove, a da pritom osporava prava svima ostalima. Dio istog aparthejda jeste i termin Bošnjak (koji, ako je vjerovati zakljućcima sa Sabora zamjenjuje termin Musliman, ali ne i termin Ostalih koji bi se voljeli identificirati sa BiH).

Ljudi danas vrijeđaju jedni druge, u svakoj prilici, zbog svoje poluinformiranosti, i zbog osjećaja prijetnje od stava drugih (Bošnjaci Bosance i Hercegovce i obratno), a ovo je način da se navedu činjenice koje idu u prilog ili protiv tih stavova.

Neki bi se izjasnili kao Bošnjaci, a neki bi se identificirali sa BiH. Danas postoji realna opasnost da dođe do nepotrebne fragmentacije bosanskih patriota na gore navedene, što je totalni nonsens, i naposljetku, što samo ide u prilog neprijateljima ove zemlje i onih koji je ne vole. Zaključak koji slijedi je molba svima njima da budu pažljivi dok ovo razmatraju, kao i razumni i donesu svoj zaključak koji će biti za dobrobit Bosne i Hercegovine i svih nas.

ZAKLJUČCI I ARGUMENTACIJA

 

 • Termin Bošnjanin bi mogao biti adekvatan naziv za sve one koji žele da se identificiraju sa ovom zemljom, ma kojoj religijskoj ili ateističkoj skupini pripadali. Međutim bitno je naglasiti da je to arhaični bosanski naziv korišten prije oko 550 godina te da je davno izbačen iz upotrebe, kao i da postoje i druge alternative.
 • Kada je riječ o nazivu Bošnjak moramo spomenuti nekoliko stvari:
 • Zamijenom naziva „Musliman“ sa turcizmom „Bošnjak“ 1993. se jasno određuje karakter nove upotrebe imena Bošnjak, ma šta sada neki intelektualci lažno tvrdili (što apsolutno nije više ista upotreba kao u doba Ivana Frane Jukica ili fra Anđela Zvizdovića npr. koji su bili katolici), a stvarni karakter tog naziva od 1993. postaje slaganje sa osmanskom asimilacijom nas i našeg jezika (kao da smo nastali kao njihov produkt), kao i obilježavanje samo muslimanske populacije u BiH, bez želje da se okupe svi bosanski patriote oko istog naziva, bez obzira na njihovo vjersko ubjeđenje (što je npr. slučaj u Albaniji gdje su katolici i muslimani svi Albanci i etnički i nacionalno).

ZAKLJUČCI I ARGUMENTACIJA

 

 • Termin „Bošnjak“ ne može biti adekvatan iz još nekoliko razloga

država se nije nikada zvala Bošnja, nego banovina, kraljevina, pašaluk, ejalet, vilajet Bosna (odnosno danas Bosna i Hercegovina)

Jezik onih koji se identificiraju sa Bosnom (tj današnjom BiH) je bosanski i oduvijek se zvao bosanski, dakle nije bošnjački

Htjeli mi to ili ne, narod sam sebe najčešće naziva Bosancima, i drugi ga tako nazivaju ma gdje neko odavde bio u susjedstvu, a i sam narod daleko ima veću želju zvati se Bosancima, nego se identificirati sa nazivom koji je neko donio umjesto njega 1993. ne vodeći računa o konsekvencama i osjećaju ljudi.

Logično, svi oni koji nisu bosanski muslimani, a koji se žele identificirati sa ovom zemljom, jednostavno ne žele koristiti naziv koji su saborski delegati 1993. rezervisali za bosanske muslimane, zamjenom ustavnog termina „Musliman“ sa „Bošnjak“, vrlo važno, nisu zamijenili ustavnu kategoriju „ i svi ostali građani“ u „Bošnjak“.

ZAKLJUČCI I ARGUMENTACIJA

 

3. Termin „Bosanac i Hercegovac“ je takođe jedan od stavova koji razmatramo. Taj naziv je takođe problematičan, iz više razloga:

Naziv je predug (praktični razlog)

Naziv stavlja Hercegovinu u ravan Bosne (Bosna je državotvoran pojam dok je Hercegovina samo regija u sastavu Bosne, poput Podrinja, Krajine, Posavine i sl. Stoga ne može i ne smije biti jednake važnosti). Herceg Stjepan V. Kosača je bio bosanski vojvoda, što je i dokumentovano, baš kao i Hrvoje V. Hrvatinić.

Naziv populizira kukavičje jaje (naziv BiH) koje su postavile Osmanlije još 1832. godine, nakon davanja visokog statusa Hercegovini i Rizvanbegovićima jer su se suprotstavili Pokretu za autonomiju Bosne i izdali samu Bosnu, i naziv koji je nastavila gajiti A-U i koji se zadržao do danas, iako znamo da nam se država oduvijek zvala Bosna (u bilo kojem administrativnom obliku, bilo banovina, kraljevina, pašaluk, ejalet, vilajet i sl.).

Naziv jezika kojim pričamo je bosanski, nikako bosansko-hercegovački.

 

ZAKLJUČCI I ARGUMENTACIJA

 

Krajnji zaključak elaboracije tri termina jeste ustvari da je to jedno te isto, sva tri termina, u određenim periodima historije, su označavala, odnosno označavaju stanovnika Bosne i Hercegovine.

 

Bošnjanin (arhaični bosanski)

Bošnjak (turcizam)

Bosanac (modeni bosanski)

 

Dakle, jedine razlike su jezičke, jedan je naziv iz arhaičnog bosanskog jezika, jedan naziv je osmanski dok je treći naziv koji se koristi u modernom bosanskom jeziku.

Pravljenje bilo koje razlike je nonsens, i nepotrebna konfuzija među bosanskim patriotama, a zašto je nepotrebno, navešćemo kristalno jasno u daljem toku elaborata.

PROBLEMI IZJAŠNJAVANJA NA POPISU I KONSEKVENCE

Danas imamo veliki problem, s obzirom da se suočavamo sa popisom stanovništva i prilikom da se oni koji se identificiraju sa Bosnom i Hercegovinom po prvi put jasno i glasno izjasne nakon toliko vremena okupacije i opresije.

 

Naime svi mi, koji se želimo identificirati s našom zemljom koju volimo, imamo dva izbora „Bošnjak„ i  „Bosanac i Hercegovac“, od kojih nijedan nije adekvatan, a prije ovoga smo naveli  i debele razloge zašto.

 

Suočeni smo sa historijskom prekretnicom, a istovremeno sa velikom prijetnjom.

- Prekretnica je prilika da po prvi put nakon mnogo vijekova, oni koji vole ovu zemlju budu većinska grupacija unutar svoje države na jednom oficijelnom popisu.

- Opasnost se ogleda u tome da se inzistiranjem na prvom ili drugom stavu populacija koja se identificira sa državom dovodi u stanje konflikta, što ne odgovara nijednom patrioti ove zemlje, a što u potpunosti odgovara onima koji ovu zemlju kane predstaviti tuđom (u slučaju konflikta patriota, Srbi bivaju ubjedljiva većinska populacija, i time se određuje bar prividni karakter čija je ovo zemlja, što apsolutno nije istina, jer je patriota više od 50% populacije BiH).

PROBLEMI IZJAŠNJAVANJA NA POPISU I KONSEKVENCE

Ukoliko ubrzo ne riješimo problem fragmentacije bosanskog patriotskog tijela, odnosno problem tvrdoglavosti frakcija, situacija na popisu će:

- Cementirati postojeće stanje aparthejda, svođenjem većinske patriotske populacije na dvije brojčano mnogo manje značajne populacije, kao i cementirati troetničku podjelu države što je čisti fašizam i nepravda prema svim ostalim građanima BiH (neprovođenje presude Sejdić-Finci je očit dokaz koliko se želi zadržati status quo da bi se kontrolisali etnički torovi).

- Nepotrebno, duboko i trajno posvađati patriotski korpus BiH, što je najveći interes neprijatelja BiH, s obzirom da veoma olakšava dalje rastakanje države.

-  Zauvijek poslati u smeće naš cilj, a to je da se Bosna i oni koji je vole čvrsto izdignu iz ruševina i pepela nakon pet i po vijekova, te da se nastavi put prosperiteta.

-  Omogućiti finalnu podjelu BiH, na kojoj odavno svojski rade Hrvatska i Srbija, i ekstremi iz tih zemalja i iz BiH.

 

Da bi smo riješili ovaj izuzetno veliki problem, nudi se zapravo vrlo jednostavno rješenje. Kao prvo, trebali bi jednom i zauvijek odbaciti nešto što nam se nameće, i što nam drugi usađuju poluargumentovano, te vrlo pažljivo sagledati argumente koje smo naveli.

 

Jednostavno rješenje ovog problema, a u skladu sa argumentacijom jeste upotreba imena Bosanac. Sigurno se pitate zašto baš Bosanac, zašto ne jedan od prethodna dva prijedloga? Evo i objašnjenja zašto:

 

Bosanac je izraz modernog bosanskog jezika, i označava stanovnika Bosne i Hercegovine (iz bilo koje regije), i to nije samo regionalni pojam, nego je takođe i nadregionalni i državotvorni pojam.

- To je izraz koji su obični ljudi iz BiH najčešće koristili i koriste da bi opisali ko su.

-  Naziv je potpuno komplementaran sa nazivom jezika bosanski, kao i sa nazivom države Bosna i Hercegovina

 

Komparacija za odličan primjer:

-  Hrvati su i etnički i nacionalno Hrvati, i govore hrvatskim jezikom

-  Srbi su i etnički i nacionalno Srbi, i govore srpskim jezikom

-  Francuzi su i etnički i nacionalno Francuzi i govore francuskim jezikom

Arhaizmi u moderno:

-  Horvati više nisu Horvati  (a ni Hirvatlar) nego Hrvati

-  Rašani više nisu Rašani  (a ni Serplar) nego Srbi

-  Franci nisu više Franci (Fransızclar) nego su Francuzi

 

- Slijedeći tu logiku, koja je sasvim ispravna dobijamo:

-  Bosanci i etnički i nacionalno, koji govore bosanskim jezikom (neovisno iz koje regije: Hercegovine, Podrinja, Posavine, Krajine itd)

Arhaizmi u moderno:

-  Bošnjani/ Bošnjaci nisu više Bošnjani/Bošnjaci (Bosnaklar), nego su Bosanci

 

Dakle rješenje je jednostavno, uvesti ustavnu kategoriju Bosanac umjesto Bošnjak, i time širom otvoriti vrata svima koji se žele identificirati sa BiH, i muslimanima, i katolicima, i pravoslavcima i ateistima i svima onima koji je vole, i jednom zauvijek poništiti nesmotrenost iz 1993. koja je prisvojila naziv samo za bosanske muslimane uz korištenje turciziranog naziva.

 

Finalni zaključci iz ovoga koje možemo izvesti  su:

 

-Riješen problem konflikta i fragmentacije patriotske populacije na Popisu (nema podjele svi BOSANCI),

-Riješen problem zabune šta je šta,

-Populacija BOSANACA na popisu sigurno više od 50% (po prvi put nakon jako mnogo vremena),

-Zaustavljanje okupatora u namjeri na zauvijek uništi BiH i one koji je vole, zapravo uništenje tog plana u korijenu, kao i aparthejda (s obzirom da bi BOSANCI bili multietnička i neofarbana kategorija ponosnih građana ove zemlje svih religijskih i drugih opredjeljenja).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Pa nismo mi Turci nit bi se trebali da njim porediti...Vigledate bezvezne sapunice i vec ste Pola turci sulejman konja zajase u Bosni zene ovlaze iuzdisu... Znatel vi uopste Kakva jje to nacija, zene skroz blizu rodbinu, dajdza stric svekar....svaki treci brak je nasilan i mora se Jos x stvari... Mi smo bosanci slobodnijeg uma i duse... Bez veze to.... Daleko im kuca bila... Edited by EcI PeCi PeC

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ja sam uvijek govorio da su nama Turci malo šta donijeli dobrog, ko ih voli treba se ubiti jer voli okupatora i diktatora svoje zemlje. Ima nas pa i poslije 600 godina nismo zaboravili sta su nam uradili, a oni sto govore govnari da su im braca i da im je majka Turska neka se sele tamo zajedno s potplacenim cigancicima ovog tipa http://www.youtube.com/watch?v=cmd-WXoY6v8

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ja sam uvijek govorio da su nama Turci malo šta donijeli dobrog, ko ih voli treba se ubiti jer voli okupatora i diktatora svoje zemlje. Ima nas pa i poslije 600 godina nismo zaboravili sta su nam uradili, a oni sto govore govnari da su im braca i da im je majka Turska neka se sele tamo zajedno s potplacenim cigancicima ovog tipa http://www.youtube.com/watch?v=cmd-WXoY6v8

koji si ti neotesanac...daj bar sa argumentima pricaj....
Tebi su turci okupatori a austrijanci ili hrvati nisu...po tvojoj logici i partizani su okupatori?


Cak bi se moglo reci da je i V Korpus bio okupator, jel da gorilo...:-)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posto se digla tolika prasina oko toga izjasnjavanja ja bi da prjedlog da se svi NARODI u nasoj zemlji izjasne kao "NEZAPOSLENI"

 

 

 

Mislim da bi to bilo najpostenije................

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kad sam ja rekao da Austrijanci nisu okupatori ? Ili da Hrvati nisu bili okupatori ove zemlje ? Partizane nikad spomenuo nisam kako sam na forumu. V. Korpus je bio okupator Kladuše, svaka mu čast.

 

Sve to gore što ti govoriš izmisljas i ja nisam to izjavio nikad, nadji te postove. Eto ti argumenta ;)  Ništa mi nema mrže od vas turskih sluga koji još niste skontali da su otomanski okupatori davno otisli.

Share this post


Link to post
Share on other sites

koji si ti neotesanac...daj bar sa argumentima pricaj....
Tebi su turci okupatori a austrijanci ili hrvati nisu...po tvojoj logici i partizani su okupatori?


Cak bi se moglo reci da je i V Korpus bio okupator, jel da gorilo...:-)

 

 

Pa okupatori su i Turci i Austrijanci. A onda su u II svjetskom ratu to bili Njemci i Talijani.

Partizani ne mogu biti okupatori ako su to ljudi koji zive na ovim prostorima.

 

V korpus nije okupator.

 

Ne znam šta tu nije jasno?

Share this post


Link to post
Share on other sites

koji si ti neotesanac...daj bar sa argumentima pricaj....
Tebi su turci okupatori a austrijanci ili hrvati nisu...po tvojoj logici i partizani su okupatori?


Cak bi se moglo reci da je i V Korpus bio okupator, jel da gorilo...:-)

Za razliku od svih okupatora jedan je bio i pozitivan/dobar okupator.Ostavio je nesto vrijedno iza sebe,pa poznate su neke zgrade u Sarajevu i infrastruktura koja je bila moderna za ono vrijeme.Turci su se povukli,ne ostavivsi nista znacajno iza sebe.Ja neznam,ako neko od vas zna neka napise,bicu mu zahvalan.Jedino po cemu su Turci ostali upamceni je njihovo vrsljanje oko uckura i bucama Bosanki.Ima nesto od te infrastrukture i na nasem kraku.Skrenite sa Mihaljevca desno na raskrsnici iduci prema Ostroscu.To je ostatak Austrougarskog puta.Za vrijeme A/U-Monarhije pravila se i ova cesta od V.KLaduse do Bihaca.Svako ko je bio sposoban je morao ici tucati kamen nekoliko mjeseci za ovaj put.

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posto je ovo stranica o popisu i izjasnjavanju gradjana Bosne i Hercegovine naredne godine,ova stranica postaje pomalo i svastara,pa ja evo naletih na jedan link,koji me podsjeca na prvoaprilsku salu.Ako neko moze potvrditi ovu vijest iz jos nekog izvora!!

http://balkantajms.com/federacija-trazi-otcjepljenje-od-bih/

 

Ili je ovo samo ispipavanje pulsa Bosanaca za nadolazece dogadjaje kojem zele dati validnost popisom stanovnistva,da se vidi koliko ko ima svojih ovcica.

 

 

 • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Pa okupatori su i Turci i Austrijanci. A onda su u II svjetskom ratu to bili Njemci i Talijani.

Partizani ne mogu biti okupatori ako su to ljudi koji zive na ovim prostorima.

 

V korpus nije okupator.

 

Ne znam šta tu nije jasno?

Tacno tako Incubus,ni Vojska Republike Srpske nije okupator,svi su oni oslobodioci,jer su oslobadjali nesto od nekoga.Treba stvari i malo drugacije posmatrati.Ja odmah znam tvoj odgovor ali nije to to.Svijet ih je podrzavao kao i ove tvoje legitimne,jer da ih nije podrzavao,ne bi ih danas ni bilo.Kako se to moglo dogoditi da svijet uvazava i agresora i legitimnog(to je nonsens),sjedi s njima ,pije ka(h)vu i kroji buducnost.

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

ELABORAT...
 Elaborat o problematici naziva                    

Bošnjanin/Bošnjak/ Bosanac                         

Autor: Alen Mahović

 

                                                         UVOD 

 • Mnogo se u medijima špekulira sa poluistinama i krivim navodima vezanim za ovu problematiku, a i sam narod se zbunjuje različitim tvrdnjama i politički motiviranim tabuima, a koji ne služe na dobro narodu, nego onima koji te tabue i propagiraju, kao i onima koji jedva čekaju da dovrše plan uništavanja Bosne i Hercegovine i onih koji je vole.
 • Ova prezentacija je urađena sa iskrenim ciljem zaustavljanja svake dalje podjele svih ljudi čije srce kuca za Bosnu i Hercegovinu i koji Bosnu i Hercegovinu smatraju svojom domovinom, i kao pokušaj da se narod konačno upozna sa naučnim faktima koji su iz ovog ili onog razloga skrivani od njih, ili krivo interpretirani.
 • Stavimo tačku na dalju podjelu razumijevanjem sljedećih fakata:
 • Objašnjenje porijekla i značenja pojmova: Bošnjanin, Bošnjak, Bosanac

 

TERMIN BOŠNJANIN

 • U toku srednjovjekovne Banovine i Kraljevine Bosne, postojao je samo jedan naziv za stanovnika Bosne, što je i posvjedočeno bosanskim listinama, odnosno poveljama bosanskih banova odnosno kraljeva, kao i plemića. U njima se jasno spominje narod: Bošnjani, ili se spominju svjedoci povelja Dobri Bošnjani (smisao: prominentni Bošnjani – vojvode, djedovi Crkve Bosanske, strojnici i sl. koji su potvrđivali povelje). Kao sasvim lijep i dovoljan primjer za to može se navesti povelja bana Stjepana II Kotromanića iz 1334. gdje on kaže (dio citata):

 

 • Ako ima Dubrovčanin koju pravdu na Bošnjaninu, da ga pozove pred gospodina Bana...
 • Dakle, govorimo o arhaičnom bosanskom jeziku i upotrebi pojma Bošnjanin, u tom istom arhaičnom bosanskom jeziku za  opisivanje stanovnika Bosne.

 

 • TERMIN BOŠNJAK
 • Na početku i tokom osmanske okupacije Kraljevine Bosne, Osmanlije su naravno koristile SVOJE, a ne bosanske nazive za svakog stanovnika Bosne, nekad i za religijske grupe Bošnjana dodajući sufikse na osmanski naziv „Boşnak“. Ti nazivi su glasili:
 • Boşnak-kavmi (prev: narod Bošnjani)
 • Boşnak-mileti (prev: narod Bošnjani)
 • Boşnaklar (prev: narod Bošnjani, baš kao i Srbi: Sırplar)
 • Boşnak-taifesi (prev: grupa, pleme, narod Bošnjani)
 • Bosnavi-takini (pripadnik naroda Bošnjana)
 • Bosnali (Bošnjanin bilo koje vjeroispovjesti)
 • Naziv Boşnak odnosno Bošnjak, se nastavio koristiti sve do kraja Austro-Ugarske okupacije.
 • Dakle ovdje vidimo neporecivo porijeklo naziva Bošnjak, i treba jasno i glasno reći da je ovo bosanska izvedenica nastala od turcizma: Boşnak), a ne kako neki tvrde da je naziv spomenut još u srednjem vijeku (dokazi ne postoje), ili da je star hiljadu godina, pa čak idu i toliko daleko da nazivaju bosanske kraljeve Bošnjacima (a da oni sami sebe nisu tako nazivali – naime koristili su već navedeni naziv Bošnjanin).

 

 TERMIN BOSANAC

U periodu od 1914. pa do nezavisnosti Bosne i Hercegovine, desila se grčevita borba ostatka neidentificiranih Bošnjana (turcizam. Bošnjaka) zbog propusta čiji razlozi su različiti, od postavljanja Islama kao primarnog identiteta za bosanske muslimane, protivljenja nekih katolika, pravoslavaca ili drugih da se identificiraju kao Hrvati ili Srbi (što je u suprotnosti što je većina bosanskih katolika i pravoslavaca uradila slušajući „Napredak“ i „Prosvetu“), pa sve do osporavanja i želje za uništenjem BiH od strane njenih susjeda. U toj borbi su korišteni različiti nazivi, od naziva Bošnjak (turcizam od Bošnjanin) koji je blokiran za upotrebu od strane srpskih i hrvatskih nacionalista u ovom periodu, pa sve do naziva „musliman“ odnosno „Musliman“, što je na kraju limitiralo taj korpus na BH muslimane, i što je sve trajalo do 1993. godine.

Ostalim neidentificiranim stanovnicima BiH koji nisu muslimani je ostalo da se identificiraju ili kao Hrvati, ili kao Srbi, ili kao Jugoslaveni i sl. ali ne i sa Bosnom.

 

Vrlo značajno, u modernom jeziku koji se koristio među bosanskim stanovništvom, a čije je ime bilo S-H (jezik čiji je korijen istočnohercegovački dijalekt bosanskog jezika), koristio se i naziv Bosanac što predstavlja izraz u našem modernom jeziku (za razliku od arhaičnog Bošnjanin ili turcizma Bošnjak), za stanovnika Bosne

PRVI BOŠNJAČKI SABOR 1993.

Na Prvom Bošnjačkom Saboru koji se održao  27. i 28.septembra 1993. godine promovisan je termin Bošnjak, kako bi zamijenio odrednicu Musliman sa veliko „M“ što je bilo prisutno čak i u Ustavu RBiH od 1992.

Jedan od mnogih novinara, što su pratili rad Sabora, zapisao je: ”Noć u kojoj je zasjedao Sabor bila je presudna - zaspali smo kao Muslimani, probudili se kao Bošnjaci”.

Delegati koji su bili na tom Saboru su uzeli sebi za pravo da donesu tu odluku naprečac, i bez detaljnijeg konsultovanja sa narodom i ostalim intelektualcima, ne gledajući uopće posljedice svoje odluke. Na toj odluci im zamjera ogroman broj građana i patriota Bosne i Hercegovine, svih religija i opredjeljenja, a to zamjeranje jasno vidimo danas. Razloge zamjeranja ćemo navesti dalje.

STAV POLUINFORMISANOG STANOVNIŠTVA

Kada je Sabor donio svoju odluku, on nije konsultovao građane, donoseći odluku naprečac i po svom nahođenju, ne vodeći računa o osjećajima običnog čovjeka.

Danas postoji ustavni aparthejd koji građane dijeli na etničke torove, a da pritom osporava prava svima ostalima. Dio istog aparthejda jeste i termin Bošnjak (koji, ako je vjerovati zakljućcima sa Sabora zamjenjuje termin Musliman, ali ne i termin Ostalih koji bi se voljeli identificirati sa BiH).

Ljudi danas vrijeđaju jedni druge, u svakoj prilici, zbog svoje poluinformiranosti, i zbog osjećaja prijetnje od stava drugih (Bošnjaci Bosance i Hercegovce i obratno), a ovo je način da se navedu činjenice koje idu u prilog ili protiv tih stavova.

Neki bi se izjasnili kao Bošnjaci, a neki bi se identificirali sa BiH. Danas postoji realna opasnost da dođe do nepotrebne fragmentacije bosanskih patriota na gore navedene, što je totalni nonsens, i naposljetku, što samo ide u prilog neprijateljima ove zemlje i onih koji je ne vole. Zaključak koji slijedi je molba svima njima da budu pažljivi dok ovo razmatraju, kao i razumni i donesu svoj zaključak koji će biti za dobrobit Bosne i Hercegovine i svih nas.

ZAKLJUČCI I ARGUMENTACIJA

 

 • Termin Bošnjanin bi mogao biti adekvatan naziv za sve one koji žele da se identificiraju sa ovom zemljom, ma kojoj religijskoj ili ateističkoj skupini pripadali. Međutim bitno je naglasiti da je to arhaični bosanski naziv korišten prije oko 550 godina te da je davno izbačen iz upotrebe, kao i da postoje i druge alternative.
 • Kada je riječ o nazivu Bošnjak moramo spomenuti nekoliko stvari:
 • Zamijenom naziva „Musliman“ sa turcizmom „Bošnjak“ 1993. se jasno određuje karakter nove upotrebe imena Bošnjak, ma šta sada neki intelektualci lažno tvrdili (što apsolutno nije više ista upotreba kao u doba Ivana Frane Jukica ili fra Anđela Zvizdovića npr. koji su bili katolici), a stvarni karakter tog naziva od 1993. postaje slaganje sa osmanskom asimilacijom nas i našeg jezika (kao da smo nastali kao njihov produkt), kao i obilježavanje samo muslimanske populacije u BiH, bez želje da se okupe svi bosanski patriote oko istog naziva, bez obzira na njihovo vjersko ubjeđenje (što je npr. slučaj u Albaniji gdje su katolici i muslimani svi Albanci i etnički i nacionalno).

ZAKLJUČCI I ARGUMENTACIJA

 

 • Termin „Bošnjak“ ne može biti adekvatan iz još nekoliko razloga

država se nije nikada zvala Bošnja, nego banovina, kraljevina, pašaluk, ejalet, vilajet Bosna (odnosno danas Bosna i Hercegovina)

Jezik onih koji se identificiraju sa Bosnom (tj današnjom BiH) je bosanski i oduvijek se zvao bosanski, dakle nije bošnjački

Htjeli mi to ili ne, narod sam sebe najčešće naziva Bosancima, i drugi ga tako nazivaju ma gdje neko odavde bio u susjedstvu, a i sam narod daleko ima veću želju zvati se Bosancima, nego se identificirati sa nazivom koji je neko donio umjesto njega 1993. ne vodeći računa o konsekvencama i osjećaju ljudi.

Logično, svi oni koji nisu bosanski muslimani, a koji se žele identificirati sa ovom zemljom, jednostavno ne žele koristiti naziv koji su saborski delegati 1993. rezervisali za bosanske muslimane, zamjenom ustavnog termina „Musliman“ sa „Bošnjak“, vrlo važno, nisu zamijenili ustavnu kategoriju „ i svi ostali građani“ u „Bošnjak“.

ZAKLJUČCI I ARGUMENTACIJA

 

3. Termin „Bosanac i Hercegovac“ je takođe jedan od stavova koji razmatramo. Taj naziv je takođe problematičan, iz više razloga:

Naziv je predug (praktični razlog)

Naziv stavlja Hercegovinu u ravan Bosne (Bosna je državotvoran pojam dok je Hercegovina samo regija u sastavu Bosne, poput Podrinja, Krajine, Posavine i sl. Stoga ne može i ne smije biti jednake važnosti). Herceg Stjepan V. Kosača je bio bosanski vojvoda, što je i dokumentovano, baš kao i Hrvoje V. Hrvatinić.

Naziv populizira kukavičje jaje (naziv BiH) koje su postavile Osmanlije još 1832. godine, nakon davanja visokog statusa Hercegovini i Rizvanbegovićima jer su se suprotstavili Pokretu za autonomiju Bosne i izdali samu Bosnu, i naziv koji je nastavila gajiti A-U i koji se zadržao do danas, iako znamo da nam se država oduvijek zvala Bosna (u bilo kojem administrativnom obliku, bilo banovina, kraljevina, pašaluk, ejalet, vilajet i sl.).

Naziv jezika kojim pričamo je bosanski, nikako bosansko-hercegovački.

 

ZAKLJUČCI I ARGUMENTACIJA

 

Krajnji zaključak elaboracije tri termina jeste ustvari da je to jedno te isto, sva tri termina, u određenim periodima historije, su označavala, odnosno označavaju stanovnika Bosne i Hercegovine.

 

Bošnjanin (arhaični bosanski)

Bošnjak (turcizam)

Bosanac (modeni bosanski)

 

Dakle, jedine razlike su jezičke, jedan je naziv iz arhaičnog bosanskog jezika, jedan naziv je osmanski dok je treći naziv koji se koristi u modernom bosanskom jeziku.

Pravljenje bilo koje razlike je nonsens, i nepotrebna konfuzija među bosanskim patriotama, a zašto je nepotrebno, navešćemo kristalno jasno u daljem toku elaborata.

PROBLEMI IZJAŠNJAVANJA NA POPISU I KONSEKVENCE

Danas imamo veliki problem, s obzirom da se suočavamo sa popisom stanovništva i prilikom da se oni koji se identificiraju sa Bosnom i Hercegovinom po prvi put jasno i glasno izjasne nakon toliko vremena okupacije i opresije.

 

Naime svi mi, koji se želimo identificirati s našom zemljom koju volimo, imamo dva izbora „Bošnjak„ i  „Bosanac i Hercegovac“, od kojih nijedan nije adekvatan, a prije ovoga smo naveli  i debele razloge zašto.

 

Suočeni smo sa historijskom prekretnicom, a istovremeno sa velikom prijetnjom.

- Prekretnica je prilika da po prvi put nakon mnogo vijekova, oni koji vole ovu zemlju budu većinska grupacija unutar svoje države na jednom oficijelnom popisu.

- Opasnost se ogleda u tome da se inzistiranjem na prvom ili drugom stavu populacija koja se identificira sa državom dovodi u stanje konflikta, što ne odgovara nijednom patrioti ove zemlje, a što u potpunosti odgovara onima koji ovu zemlju kane predstaviti tuđom (u slučaju konflikta patriota, Srbi bivaju ubjedljiva većinska populacija, i time se određuje bar prividni karakter čija je ovo zemlja, što apsolutno nije istina, jer je patriota više od 50% populacije BiH).

PROBLEMI IZJAŠNJAVANJA NA POPISU I KONSEKVENCE

Ukoliko ubrzo ne riješimo problem fragmentacije bosanskog patriotskog tijela, odnosno problem tvrdoglavosti frakcija, situacija na popisu će:

- Cementirati postojeće stanje aparthejda, svođenjem većinske patriotske populacije na dvije brojčano mnogo manje značajne populacije, kao i cementirati troetničku podjelu države što je čisti fašizam i nepravda prema svim ostalim građanima BiH (neprovođenje presude Sejdić-Finci je očit dokaz koliko se želi zadržati status quo da bi se kontrolisali etnički torovi).

- Nepotrebno, duboko i trajno posvađati patriotski korpus BiH, što je najveći interes neprijatelja BiH, s obzirom da veoma olakšava dalje rastakanje države.

-  Zauvijek poslati u smeće naš cilj, a to je da se Bosna i oni koji je vole čvrsto izdignu iz ruševina i pepela nakon pet i po vijekova, te da se nastavi put prosperiteta.

-  Omogućiti finalnu podjelu BiH, na kojoj odavno svojski rade Hrvatska i Srbija, i ekstremi iz tih zemalja i iz BiH.

 

Da bi smo riješili ovaj izuzetno veliki problem, nudi se zapravo vrlo jednostavno rješenje. Kao prvo, trebali bi jednom i zauvijek odbaciti nešto što nam se nameće, i što nam drugi usađuju poluargumentovano, te vrlo pažljivo sagledati argumente koje smo naveli.

 

Jednostavno rješenje ovog problema, a u skladu sa argumentacijom jeste upotreba imena Bosanac. Sigurno se pitate zašto baš Bosanac, zašto ne jedan od prethodna dva prijedloga? Evo i objašnjenja zašto:

 

Bosanac je izraz modernog bosanskog jezika, i označava stanovnika Bosne i Hercegovine (iz bilo koje regije), i to nije samo regionalni pojam, nego je takođe i nadregionalni i državotvorni pojam.

- To je izraz koji su obični ljudi iz BiH najčešće koristili i koriste da bi opisali ko su.

-  Naziv je potpuno komplementaran sa nazivom jezika bosanski, kao i sa nazivom države Bosna i Hercegovina

 

Komparacija za odličan primjer:

-  Hrvati su i etnički i nacionalno Hrvati, i govore hrvatskim jezikom

-  Srbi su i etnički i nacionalno Srbi, i govore srpskim jezikom

-  Francuzi su i etnički i nacionalno Francuzi i govore francuskim jezikom

Arhaizmi u moderno:

-  Horvati više nisu Horvati  (a ni Hirvatlar) nego Hrvati

-  Rašani više nisu Rašani  (a ni Serplar) nego Srbi

-  Franci nisu više Franci (Fransızclar) nego su Francuzi

 

- Slijedeći tu logiku, koja je sasvim ispravna dobijamo:

-  Bosanci i etnički i nacionalno, koji govore bosanskim jezikom (neovisno iz koje regije: Hercegovine, Podrinja, Posavine, Krajine itd)

Arhaizmi u moderno:

-  Bošnjani/ Bošnjaci nisu više Bošnjani/Bošnjaci (Bosnaklar), nego su Bosanci

 

Dakle rješenje je jednostavno, uvesti ustavnu kategoriju Bosanac umjesto Bošnjak, i time širom otvoriti vrata svima koji se žele identificirati sa BiH, i muslimanima, i katolicima, i pravoslavcima i ateistima i svima onima koji je vole, i jednom zauvijek poništiti nesmotrenost iz 1993. koja je prisvojila naziv samo za bosanske muslimane uz korištenje turciziranog naziva.

 

Finalni zaključci iz ovoga koje možemo izvesti  su:

 

-Riješen problem konflikta i fragmentacije patriotske populacije na Popisu (nema podjele svi BOSANCI),

-Riješen problem zabune šta je šta,

-Populacija BOSANACA na popisu sigurno više od 50% (po prvi put nakon jako mnogo vremena),

-Zaustavljanje okupatora u namjeri na zauvijek uništi BiH i one koji je vole, zapravo uništenje tog plana u korijenu, kao i aparthejda (s obzirom da bi BOSANCI bili multietnička i neofarbana kategorija ponosnih građana ove zemlje svih religijskih i drugih opredjeljenja).

 

jakog elaborata ... 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tacno tako Incubus,ni Vojska Republike Srpske nije okupator,svi su oni oslobodioci,jer su oslobadjali nesto od nekoga.Treba stvari i malo drugacije posmatrati.Ja odmah znam tvoj odgovor ali nije to to.Svijet ih je podrzavao kao i ove tvoje legitimne,jer da ih nije podrzavao,ne bi ih danas ni bilo.Kako se to moglo dogoditi da svijet uvazava i agresora i legitimnog(to je nonsens),sjedi s njima ,pije ka(h)vu i kroji buducnost.

 

Jesam li ja rekao da je vojska RS bila okupator? Naravno da nije? Okupator su bile jedinice JNA iz Srbije (tadašnje Jugoslavije). 

 

Vojska RS, Armija BIH, Hrvatsko vijeće obrane ili kako su se već zvali i vojska APZB su bile učesnice u građanskom ratu na prostoru bih.

 

Samo je razlika što je u vojsci RS bilo puno srba iz srbije i gotovo svo naoružanje JNA (dakle suradnja s okupatorom), u HVO je također bilo suradnje sa hrvatskom (okupatorom) a vojska APZB je surađivala sa srbima. 

Armija BIH je jedina bila bez vanjskog utjecaja iako je Alija uvozio neke mudzahedine iz saudijske arabije i slicno ali to su fanatici koji bi se dosli boriti bilo gdje da je rat (ne moze ih se smatrati okupatorima to su više kao plaćenici). 

Share this post


Link to post
Share on other sites

jakog elaborata ... 

Mozda ga je pis'o Zmaj od Sipova.

Edited by Jiggy Bau
 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

jakog elaborata ... 

 

Što ti ne napišeš bolji ? I tako tvojih 90 % postova pokazuje kako ti je pismenosti jača strana.

 

Sve što je napisano je istina i ovome se ljudi mogu protiviti zato što : a) ne dozvoljava im njihova stranka, b) boje se da će spušiti posao zbog radnji na koje ih je tjerala njihova stranka, c) zato što su neobrazovani kako bi trebali biti i razmišljaju mozgom mase a ne svojom i naravno d) zato što im je lakše utjerati metar u guzicu nego centimetar u glavu.

 

Ljudi kod nas imaju jednu jako lošu manu a to je da ne cijene akademski obrazovane građane i izjednačavaju ih sa onima koji imaju samo osnovnu školu. Nije grijeh misliti da si pametniji od nekoga, već ne biti a misliti. Jednostavno pogledaš listu ljudi koji stoje ispred nekakvih stranaka i shvatiš na koji način naši ljudi razmišljaju.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Što ti ne napišeš bolji ? I tako tvojih 90 % postova pokazuje kako ti je pismenosti jača strana.

 

Sve što je napisano je istina i ovome se ljudi mogu protiviti zato što : a) ne dozvoljava im njihova stranka, B) boje se da će spušiti posao zbog radnji na koje ih je tjerala njihova stranka, c) zato što su neobrazovani kako bi trebali biti i razmišljaju mozgom mase a ne svojom i naravno d) zato što im je lakše utjerati metar u guzicu nego centimetar u glavu.

 

Ljudi kod nas imaju jednu jako lošu manu a to je da ne cijene akademski obrazovane građane i izjednačavaju ih sa onima koji imaju samo osnovnu školu. Nije grijeh misliti da si pametniji od nekoga, već ne biti a misliti. Jednostavno pogledaš listu ljudi koji stoje ispred nekakvih stranaka i shvatiš na koji način naši ljudi razmišljaju.

otkud znas da nisam napisao ?

 

mislim ti pises da je istina a pokazao si koliko si pun znanja i tebi cemo vjerovati ... necemo dalje nista provjeravati ...

 

a o mojoj pismenosti cemo u zivo ja i ti ... xd

Share this post


Link to post
Share on other sites

otkud znas da nisam napisao ?

 

mislim ti pises da je istina a pokazao si koliko si pun znanja i tebi cemo vjerovati ... necemo dalje nista provjeravati ...

 

a o mojoj pismenosti cemo u zivo ja i ti ... xD

 

Tako je lakine, pokazi mu svoje fizicke argumente! :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sva ova polemika oko izjasnjavanja u nadolazecem popisu stanovnistva BiH me sve vise podsjeca na javnu raspravu. Plasim se da samo otvaranje ovog pitanja nam moze donijeti vise stete, kao narodu, nego koristi. Prije svega zbog cinjenice da u godini 2012 polemisemo o ovom, a imali smo '91 popis i "nasa" akademska pamet nam vec tada nije ukazala kojim smjerom da idemo..... Imali je nasa "avangarda" dovoljno vremena da nas pripremi i uputi, i to u krucijalnim trenutcima za opstojnost. Malo je onih istih koji nam danas govore kako da se izjasnjavamo a koji mogu odgovoriti na pitanje: Gdje su bili tada?! Sta se je to promjenilo da bi '91 bili Muslimani a vec od '93 Bosnjaci?!

 

Onog momenta kada smo svijetu odaslali signal da ni sami ne znamo kako vise da se opredjelimo, dali smo im do znanja da nismo sposobni imati drzavu a pogotovo ne naciju. Zbog toga je i nemamo (drzave u onom pravom smislu rijeci) a o naciji da i ne govorimo. Mi, katastrofalno, zamjenjujemo pojmove kao sto su narod, nacija, etnicka grupa, drzavljanstvo......I samim time stvaramo ogromnu zabunu medju nama svima; sa dalekoseznim posljedicama po sviju nas. Za ovakvo stanje snose odgovornost nasi akademici, profesori, ullema, te politicari (mada od njih i ne mozemo ocekivati nesto pametno :D )....

Share this post


Link to post
Share on other sites

otkud znas da nisam napisao ?

 

mislim ti pises da je istina a pokazao si koliko si pun znanja i tebi cemo vjerovati ... necemo dalje nista provjeravati ...

 

a o mojoj pismenosti cemo u zivo ja i ti ... xD

 

Pa postavi ga da pročitamo, možda se izjasnim kao Hairlahovića brdo na popisu, nikad ne znaš. 

 

To neka prijetnja ha ? Ti opasan ?  :superman:

Share this post


Link to post
Share on other sites

ja cu se izjasniti kao BOŠNJAK islamske vjeroispovjesti ... 

Share this post


Link to post
Share on other sites

ja cu se izjasniti kao BOŠNJAK islamske vjeroispovjesti ... 

Ubijedili su te Tokic i Mahmutovic u ono sto nikad nije postojalo.Da zagovaraju Dobre Bosnjane,ja bih koliko toliko imao razumijevanja!! D.Bosnjani su historijska cinjenica.

 

 

Apsolutno,to je tvoje pravo,to je tvoj izbor i to ti niko nesmije zabraniti.Bice i puno drugih koji ce se izjasniti da su i Egipacani,Tuarezi,Hindusi,Gradjani.

 

Ja cu se izjasniti samo kao Bosanac koji govori bosanski jezik i jos dva strana jezika.Zasto Bosanac? pa zbog toga sto Bosanac ima svoj historijski kontinuitet zajedno za zemljom Bosnom.Bosna je postojala uvijek bez obzira na njen pravni status kroz historiju.I kad je bila ponekad sva izdijeljena,uvijek se nazivala Bosna i u toj Bosni je bio njen bosanski narod.Bosnjaci pod ovim pojmom nisu nikad postojali,Bosnjaci su Turski proizvod,dok su historijski postojali Dobri Bosnjani,iza kojih je ostalo mnogo dokaza njihovog postojanja,kao sto su njihovi stecci,Kraljevstvo,novac,razne Povelje,Kraljevi,Kraljice,princevi i Princeze.I Bosnjak i Dobri Bosnjanin su arhaicni izrazi,zastarjeli i po njima je nemoguce nazvati ime drzave,kao sto je Bosnja a ne Bosna.Ako je pravilo da zemlja dobija ime po narodu onda bi se trebala zvati Bosnja jer je to sinonim i za Dobre Bosnjane i naknadno proizvedene u turskoj kuhinji Bosnjake.Kako god covjek razmisli,najispravnije je ime Bosanac za stanovnika Bosne i Hercegovine.Gdje god da se u svijetu nadje stanovnik Bosne i Hercegovine,na pitanje ko je i odakle je,on se deklarise kao Bosanac.Svijet ne poznaje nikakve Bosnjake.Pa i Slovenija se nekad zavala Karantenija a danas je Slovenija i ima svoj temeljni narod Slovence a Slovenci su i slovenacka nacija.Ljubljana se nekad zvala Emona!!- BiH nema svoj temeljni narod i svoju naciju.Umjesto temeljnog naroda koji se imenom identifikuje s svojom zemljom imamo tri konstitutivna naroda koji se ne zele izjasniti kao Bosanci. U Bosnjastvu,nema mjesta za ostale narode i manjine,jer Bosnjaci zele da se izjasne kao etnoreligijski narod,ko god je musliman po automatizmu je Bosnjak.Sve se radi po metodu Srpske pravoslavne crkve,ko god je pravoslavac po automatizmu je Srbin.Kod Bosanstva je drugacija stvar,Bosanstvo je komotnije,sireg vidika,u njemu ima mjesta za sve koji se osjecaju Bosancima,bez obzira kako se vjerski odredjivali.Bosanaca ce biti na ovom popisu raznih vjerskih ubjednja dok to nije slucaj kod Bosnjaka.Svi Bosnjaci ce biti muslimani po receptu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Prva srpska drzava se zvala Raska na prostorima danasnjeg Sandzaka i oni su se sluzili narodnim imenom Rasani a danas su Srbi iako su to ime Rasani ukrali od pravih Srba koji su zivjeli u danasnjoj Sumadiji i nisu bili brojcano veliki.Ovi Srbi su mahom napustili Sumadiju u prvom srpskom ustanku i otisli u Vojvodinu.Danasnje stanovnistvo Srbije je sklepano s konca i konopca,od raznih etnickih grupa i dekretom su svi proglaseni Srbima.Genetski su se poklapali sa Srbima,kao sto se poklapaju geni vola i kobile.

http://www.youtube.com/watch?v=NR-6OmBSIns

Share this post


Link to post
Share on other sites

ja cu se izjasniti kao BOŠNJAK islamske vjeroispovjesti ... 

 

 

Izjasni brate, niko ti ne brani. Danas je zagarantovano pravo da se mozes izjasniti bez prisli kako hoces, to sto ti ne znas svoju historiju i ko si zapravo to je drugo. Izjasni se i kao šporet islamske vjeroispovijesti, mislim nisi šporet kao ni Bošnjak ali ti to niko ne moze zabraniti. Samo vi podrzavajte Dejton, da bog da vam gore bilo

Share this post


Link to post
Share on other sites

al babini se osjecaju kao bosancerosi:-p

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mislim da će oni napisati Pilići kad se budu izjasnjavali :D

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

al babini se osjecaju kao bosancerosi:-p

nego sta,sta tu ima lose? Bolje i bosanceros nego da se izjasnimo kao turski isprdak bosnjak.Mislim da će oni napisati Pilići kad se budu izjasnjavali :D

I, to je bolje nego biti bosnjak. koka,pile i jaje su mnogo stariji od Bosnjaka.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page. • Forum Statistics

  • Total Topics
   24,064
  • Total Posts
   378,369
×
×
 • Create New...