Jump to content
BLACK ROSE

KULTURA PONA

Recommended Posts

zelio bih samo dodati; vezano sto sam rekao "ne vezujuci se za dokaz" - mislim da; na ovom forumu i uopsteno kod ljudi, nazalost, šerijatski dokaz, jasan ko dan - se ne prihvata, hoće ljudi nešto "više". a svakako da je to jasna stvar kod islamskih učenjaka - da umrli nema koristi od učenja Kur'ana, naplaćivalo se to učenje ili ne - kažem ovo da nebi neki neuko/bezobrazni ljudi pokušali provući svoje neutemeljene stavove. Vjera je svakako "kaže Allah" , "kaže Allahov Poslanik s.a.w.s." i treći izvor "rekao je jedan od ashaba" .. no kad pogledaš kako je danas izašlo vrijeme; ljudi dokazuju svoje tvrdnje na "reko neki dobri/učeni čovjek" - pa čak subhanAllah.. pored vjerodstojnog hadisa..

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ne znam jeli ima to kod vas,ali jako losa navika nekih ljudi jeste da zene prisustvuju na dzenazi i ukopu,i to nepropisno obucene,bez marame

mislim da bi hodze trebali to napomenuti,,,halo ipak je ovo islamska dzenaza,nije nikakav sprovod ateisticki
 • Upvote 1
 • Downvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='doktoraider' date='13 June 2010 - 12:57 ' timestamp='1276430239' post='379171']
muslimanu je obaveza da odbaci sve slabe hadise.
[/quote]

tvoji su dobri, a njegovi su lo
 • Upvote 2
 • Downvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='doktoraider' date='13 June 2010 - 12:57 ' timestamp='1276430239' post='379171']
muslimanu je obaveza da odbaci sve slabe hadise.
[/quote]

U drugom hadisu ka
 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='Apotekarka_21' date='13 June 2010 - 13:35 ' timestamp='1276432541' post='379176']
Zar postoje dobri i losi hadisi?
[/quote]

Ma ne postoje nego u hadiskoj znanosti imaju hadisi koji su daif ili garib.

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='Solox' date='13 June 2010 - 15:03 ' timestamp='1276434193' post='379182']
Ma ne postoje nego u hadiskoj znanosti imaju hadisi koji su daif ili garib.

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='doktoraider' date='13 June 2010 - 14:34 ' timestamp='1276436049' post='379187']
U ime Allaha Svemilosnog, Samilosnog

selam alejkum,
pokušat ću biti kratak.

u samom šerijatu, te hadiskoj nauci, opšte poznato je da se svi hadisi koji govore o učenju Kur'ana umrlima - odbacuju bez ikakvog pomirivanja i pokušavanja navući neke tamo riječi na svoje korito.

Zašto je to tako? Jel to stav učenjaka saudijske arabije (to je znate ono mjesto gdje se rodio i preselio naš Poslanik s.a.w.s., tamo gdje se obavlja hadždž i gdje je dozvoljeno osedlati jahalicu i ići maxuz zbog mesdžidul harema itd), kuwajta, (tzv. "vehabija") ili to stvarno ima uporište?

Naravno da ima uporište, i to veliko!
[b]U šerijatu su jasne stvari koje mogu koristiti umrlom od strane živog.[/b]

1) Dova! Kod islamskih učenjaka ne postoji razilaženje, odnosno islamski učenjaci imaju jednoglasan stav da će umrlom muslimanu koristiti dova koju za njega upućuje živi čovjek, ukoliko bude primljena. Kaže imam Nevevi: ''Konsenzus islamskih učenjaka je da dova koristi umrlima i da do njih dolaze sevapi od te dove.'' (El-Ezkar, 215.)

Dokaz za to jest ajet u kojem Uzvišeni Allah u suri El-Hašr kaže:
''Oni koji dolaze poslije njih, govore:'Gospodaru naš,oprosti nama i i braći našoj koji su nas u vjeri pretekla.''

U sunnetu Allahovog Poslanika, s.a.v.s., nalazimo takoðer mnogo dokaza koji upućuju na spomenutu stvar.
Zabilježio je imam Muslim u svom Sahihu od Ebu Hurejre, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 'Kada umre sin Ademov, prestaju njegova djela osim u tri slučaja: trajna sadaka, znanje kojim se drugi koriste i pobožno dijete koje za njega dove upućuje.'' (Muslim, br. 4199)

2) Sadaka je druga stvar koji korist umrlom ako je za njega učini živi! - Zabilježio je imam Buharija u svom Sahihu od Ibn Abbasa, r.a., da je Sa'du ibn Ubadi umrla majka, dok je on bio odsutan, pa je upitao Allahovog Poslanika, s.a.v.s.: “Da li će joj koristiti ako za nju udijelim sadaku?'', a Poslanik, s.a.v.s., mu je odgovorio: ''Da!'' (Buharija, br. 2756, 2762, 2870)

3) Trajna sadaka, koju iza sebe ostavi umrli ili, kako je to još poznato u narodu, hajr ili hajrat koji ostavi iza sebe. Kaže Uzvišeni Allah, dž.š.: ''I Mi smo zapisali ono što su uradili i djela koja su iza sebe ostavili.'' (Jasin, 12.) - Ibn Madže u svom Sunenu je zabilježio hadis, za koji šejh Albani kaže da je dobar, od Ebu Hurejre, r.a., u kojem Poslanik, s.a.v.s., kaže: ''Od dobrih djela koja dopiru do vjernika poslije njegove smrti su: znanje kojem je podučavao i širio, pobožno dijete koje je ostavio iza sebe, Mushaf koji je ostao iza njega, mesdžid koji je napravio, kuća koju je za musafire izgradio, potok koji je iskopao, sadaka koju je podijelio u životu i zdravlju dopire do njega poslije njegove smrti!'' (Ibn Madže, br. 242)

4) Vraćanje duga, ukoliko je umrli ostao dužan nekome, obaveza je da njegova porodica vrati taj dug iz njegovog imetka prije same raspodjele. Ukoliko bi se desilo da iza njega nije ostalo imetka, pa ga za njega vrati neko drugi, to vraćanje koristi umrlom. Hadisa koji govore o važnosti vraćanja duga i o tome da samo vraćanje koristi umrlom, postoji više. Od tih hadisa je hadis koji je zabilježio imam Hakim u svom ''Mustedreku'' od Semure ibn Džinduba u kojem se kaže da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., jedne prilike, klanjajući jednu dženazu, rekao:

''Zaista je čovjeka koji se nalazi ispred vas (mejjita) od ulaska u Džennet spriječio dug koji nije vratio, pa ako hoćete, spasite ga, a ako hoćete, prepustite ga Allahovoj kazni'' (Hakim, br. 2261, šejh Albani kaže hadis je sahih, Ahkamul-dženaiz, str. 15) – tj. ako za njega isplatite dug, koristit će mu to isplaćivanje i spasit će ga od kazne, a ako to ne učinite, bit će prepušten kazni.

5) Obavljanje hadždža za umrlog! Od stvari koje takoðer koriste umrlom jeste obavljanje hadždža za umrlu osobu. - Zabilježio je imam Buharija u svom Sahihu od Ibn Abbasa, r.a., da je došla neka žena Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., i rekla: “Moja majka se zavjetovala da će obaviti hadždž, pa je umrla a nije ga obavila, da li ću za nju obaviti hadždž?'' Poslanik, s.a.v.s., rekao je: ''Da, obavi za nju hadždž!''

Kaže hafiz Ibn Hadžer u komentaru ovog hadisa: “Iz ovoga se razumije dozvoljenost obavljanja hadždža za umrlog.'' (Fethul-bari, 4/78)

Kako kaže jedan šejh; lakše je napraviti najkompliciraniju operaciju na svijetu što su ikad ljudi uradili - nego izvagati jedan hadis i reći za njega da je slab ili nije slab. I uistinu je to tako. Pa da nebi neko pomislio kako ljudi iz čista mira, da bi zadovoljili svojim strastima i opravdali sebe, svoje postupke i svoje ubjeđenje u kojem su možda desetinama godina proveli - prakticirajući neki "ibadet" no "propisan" način - želio bih naglasiti da su ove ocjene najvećih islamskih učenjaka. Ljudi koji su posvetili hadisu svoj život. Molim Allaha da ih nagradi svakim dobrom. Nagasivam ovo da nebi neko počeo tvrditi suprotno kako bi opravdao svoj postupak - uistinu, svaki čovjek će odgovarati za sve ono što kaže, pa stoga, trebamo paziti da kad budemo stajali pred Uzvišenim Allahom azze we dželle, ne budemo bili pitani zašto smo, da nas On tebareke ve te'ala sačuva toga, lagali na njega i pričali ono što nije tako.
[/quote]


Alejkumu selam
Izvini nije mi ovo jasno.Ti si rekao da su rekli učenjaci iz Saudijske arabije..Jel to neki koncenzus...ili idžma ili kijas...
Ako nisi upoznat sa izvorima šeriata oni idu ovako..
Kur'an
Hadis
Idžma
Kijas

Znači ne može idžma ili hadis odbacivati Kur'an jer je on prvi...
Isto tako ne može Idžma ili kijas odbaciti hadis jer je on drugi....
Ako je hadis kao što je ovaj:
[i]Učite svojim umrlim Jasin[/i] (Ebu Davud,Ibn Madže i Ahmed)
Ibnul Kajim Kaže: Ljudi su se u svakom vremenu i prostoru okupljali i učili Kur'an svojim bližnjima
Što znači je učenje Kur'ana umrlima praktični koncenzus prihvaćen od strane imama koji se ne mogu saglasiti oko zablude...
Znaš li ti da su svi imami rekli da ako se nađe i slab hadis da se postupi po hadisu..
A nisu rekli odbacite taj hadis....Kao što ti ovdje navodiš...
 • Downvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Allah te nagradio i dao ti svako dobro. Samo, mi se baš nismo svhatili u startu. Rekao sam ti u startu. No hajr... Malo si ti taj hadis "skratio" :) ali ja vjerujem da nisi namjerno. Hadis o kojem pričaš; njegova puna forma je ovako: "Učite suru Jasin svojim mrtvima – onima kojima su nastupile smrtne muke." (Ahmed, Ebu Davud, Ibn Madže, od M’akala ibn Jesara, r.a., a slabim – daif ocijenio ga je šejh Albani u više svojih knjiga)

Ko zna šta je bio šejh Albani rhm. poslije ovog sve se treba završiti? Bez ikakvog zapitkivanja - Jel tako? No dobro. Idemo dalje. Slično pitanje postavljeno je šejh Bin Bazu rhm

Učenje Kur’ana kod osobe kojoj su nastupile smrtne muke spomenuto je u hadisu M’akala ibn Jesara, r.a., da je Poslanik kazao: “Učite suru Jasin svojim mrtvima –onima kojima su nastupile smrtne muke.” Neki učenjaci su ovaj hadis smatrali vjerodostojnim, smatrajući da je dobar – hasen njegov lanac prenosilaca i da je taj hadis došao putem Ebu Osmana en-Nehdija, a on od M’akala ibn Jesara, r.a. Drugi učenjaci su smatrali da ovaj hadis nije vjerodostojan – da je slab, te su kazali da spomenuti prenosilac nije Ebu Osman en-Nehdi, već neko drugi ko je nepoznat. Spomenuti hadis je slab – daif zbog nepoznatosti Ebu Osmana, zato nije pohvalno učenje sure Jasin kod onih kojima su nastupile smrtne muke. Oni koji su smatrali taj postupak pohvalnim, to su rekli jer su smatrali hadis vjerodostojnim. Treba napomenuti da je učenje Kur’ana kod osobe kojoj nastupe smrtne muke lijep postupak, nadati se da će joj to, Allahovom dozvolom, koristiti, ali je sporno smatrati da je to posebnost sure Jasin. Ako kažemo da je hadis slab – daif, onda ne postoji način da kažemo da se ta posebnost vezuje za suru Jasin.

(Fetve Bin Baza, 13 tom, str. 95)

Nije legitimno ucenje Kur'ana mrtvim osobama. To nije prktikovao Poslanik, s.a.v.s., niti odabrane generacije muslimana, i da je to bilo pohvalno, oni bi nas, bez sumnje, pretekli u tome. Sto se tice hadisa " Ucite svojim mrtvim jasin" u lancu prenosilaca ove predaje imaju tri mahane koje sprecavaju rad po ovome hadisu. Slabim ga smatraju: Ibn-Kattan, Darekutni, Nevevi sejh Albani i drugi. Vidjeti: Et-telhisul-habir, (2/650); Miskatul-mesabih, (1/509/1622) i Tevdihul-ahkam, (2/473); Et-telhisul-habir, (2/650); Fejdul-kadir, (2/85).

A Allah najbolje zna. (Ps. ovdje se samo vraća znanje Allahu subhanehu ve te'ala (On je taj koji najbolje zna) - da nebi pogriješili kao što je Allah s.w.t. ukorio blago Musa'a - pa da nebi ko pomislio da se ko sumnja u ovo hehe, mada ti to razumijes)

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='doktoraider' date='13 June 2010 - 21:17 ' timestamp='1276460243' post='379236']
Allah te nagradio i dao ti svako dobro. Samo, mi se ba

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='doktoraider' date='12 June 2010 - 20:10 ' timestamp='1276366213' post='379116']
ne

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='doktoraider' date='13 June 2010 - 00:04 ' timestamp='1276380263' post='379136']
zelio bih samo dodati; vezano sto sam rekao "ne vezujuci se za dokaz" - mislim da; na ovom forumu i uopsteno kod ljudi, nazalost,

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='Solox' date='13 June 2010 - 21:45 ' timestamp='1276458330' post='379234']
Alejkumu selam
Izvini nije mi ovo jasno.Ti si rekao da su rekli učenjaci iz Saudijske arabije..Jel to neki koncenzus...ili id

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='jedancoek' date='14 June 2010 - 11:17 ' timestamp='1276507043' post='379305']
Imam pitanje, kako se na d

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='jedancoek' date='14 June 2010 - 11:17 ' timestamp='1276507043' post='379305']
Imam pitanje, kako se na d

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page. • Forum Statistics

  • Total Topics
   24,064
  • Total Posts
   378,369
×
×
 • Create New...