Jump to content

Finii

Članovi
 • Content Count

  86
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

19 Ni tamo ni vamo

About Finii

 • Rank
  Stariji majstor

Profile Information

 • Spol
  Muško
 • Ljubavni status
  Neću da kažem
 1. [quote name='MECA ' timestamp='1293315870' post='412813'] Novogodi
 2. [quote name='MirzaM' timestamp='1295544232' post='415702'] Finii ja bi se stidio svog postojanja da koristim ljudsku tragediju da iznosim neutemeljene lazi bazirane na internetu i da na taj nacin gradim svoj "status" u drustvu i svijetu. Mozda bi trebao otici u Hag i popricati sa Karadzicem. Ako nisi znao on bas sad kreira teoriju da su muslimani ubijali sebe po Sarajevu. [/quote] MirzaKaze, Finii ja bi se stidio svog postojanja da koristim ljudsku tragediju da iznosi....... P.S. Nikad se ne cudim sto vidim ljude ohole, ali se cesto cudim, sto ih ne vidim da se stide. Ja zivim 48 godina medju njima i znam kako disu, a bio sam i tu prisutan. Sav svijet vec zn istinu a ti tu jos stagniras. Za mudru osobu cijeli je svijet ucitelj, a za stagniranog je cijeli univerzum pun neprijatelja. Vrlo cesto cio system naseg obrazovanja svojom nesenzibilnoscu za ispravno doziranje teorije - sterilizuje kognitivni aparat covjeka, cineci ga intelektualno neplodnim. Savremeni covjek nalazi sve je manje vremena za razmisljanje a vise vremena za imitiranje i sve vece potreba za brzim zakljucivanjem - donosenjem sudova o stvarima i dogadjajima koji ga okruzuju.
 3. Najbolji put do uspjeha covjeka moze podariti dobar odgajatelj (Islam) koji u njemu (covjeku) prepozna potencijale za dobro, balansira ih, istice i razvija najbolje vrline. On covjeka navikava na sirokogrudnost i dobrotu, uci ga da je najbolji cilj kojem treba stremiti jeste da on bude izvor dobrote za sve ljude, onoliko koliko moze, da njegova dusa bude sunce koje ce zraciti svjetlom, ljubavi i dobrotom, zatim da mu srce bude ispunjeno njeznoscu, blagoscu, dobrocinstvom, humanosti i ljubavi koja ce sve ljude povezivati u dobru . "Grijeg je svakodnevno prolaziti kroz svjetlost a nemati nista od njegove topline."
 4. ODLIKE DžUME NAMAZA Znaš li koliko imaš od svoje džume? Allah dž.š. je odlikovao petak nad ostalim danima i u njemu je prilika da svaki musliman zaradi više nego u ostalim danima u sedmici, medjutim mnogi ljudi ili ne znaju za te odlike ili su nemarni, pa olahko ispuštaju veliku priliku da zarade velike nagrade koje su obecane od strane najboljeg covjeka koji je hodao po ovome dunjaluku, a koji kako kaže Uzvišeni Allah: „On (Muhammed s.a.v.s.) ne govori po svome hiru, to je samo objava koja mu se objavljuje.“ (En-Nedžm, 3-4) Spomenut cemo samo neke od tih odlika, a na nama je da o njima razmislimo i popravimo svoje stanje i iskoristimo ovu veliku priliku da zaradimo puno dobrih djela za neznatan trud. Pa da vidimo prvo koje su odlike džume i djela koja su preporucena da se rade. 1. Petak je najbolji dan u sedmici. Prenosi se hadis od Ebu Hurejre r.a. da je Poslanik s.a.v.s. rekao: „Najbolji dan u kome je granulo sunce je petak. U njemu je stvoren Adem, u njemu je uveden i izveden iz Dženneta, a Sudnji dan nece nastupiti osim u petak.“ (Muslim, Ebu Davud, Tirmizi..) 2. Džuma je prilika da nam Allah dž. š. oprosti neke od naših manjih grijeha kako je došlo u hadisu koji prenosi Ebu Hurejre r.a. da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: „Ko se abdesti upotpunjujuci abdest, potom ode na džumu, te bude pažljivo slušao i šutio bice mu oprošteno što pocini do naredne džume.“ (Muslim, Ebu Davud, Tirmizi, Ibn Madže, Ibn Huzejme)... 3. Petkom ima cas u kome se uslišava dova kako se prenosi u hadisu od Ebu Hurejre r.a. da je Poslanik s.a.v.s. rekao: „U njemu (petak) ima cas u kome musliman ako zamoli svoga Uzvišenog Gospodara za nešto dace mu.“ (Buhari, Muslim) 4. Odlazak na džumu se nagradjuje džennetom kako se prenosi u hadisu od Ebu Seida el Hudrija da je Poslanik s.a.v.s. rekao: „ Ko uradi sljedecih pet stvari u jednom danu Alah ce ga upisati medju džennetlije: ko posjeti bolesnika, prisustvuje dženazi, posti, ode na džumu i ko oslobodi roba.“ (Ibn Hiban, Ebu Jala, Hejsemi, hadis je dobar) 5. Svaki korak do džume vrednuje se kao djela ucinjena u jednoj godini, a to se spominje u hadisu od Evses-Sekafi r.a. da je Poslanik s.a.v.s. rekao: „Ko opere svoju glavu i okupa se petkom, potom porani na džumu namaz iduci pješice, ne koristeci prevozno sredstvo, zatim se približi imamu i pažljivo sluša, imace nagradu za svaki korak godinu dana posta i namaza.“ (Nesai, Tirmizi, Ebu Davud, Ibn Madže, Ahmed i dr, hadis je po ocjeni Hakima sahih, a po ocjeni Tirmizija, Nevevija i šejha Albanija dobar) 6. Onaj ko umre uoci petka ili u petak sacuvan je kaburskih iskušenja, kao što je došlo u hadisu od Abdullaha ibn Amr r.a. da je Poslanik s.a.v.s. rekao: „Svaki musliman koji umre petkom ili uoci petka bice sacuvan kaburskih iskušenja.“ (Tirmizi, Ahmed, Asbehani i po ocjeni šejha Albanija hadis je dobar) 7. Stepen vjernika na Sudnjem danu ovisi vremenu njegovog odlaska na džumu. U hadisu od Abdullah ibn Mesuda: r.a. se prenosi da je Poslanik s.a.v.s. rekao „ Ljudi æe na Sudnjem danu biti u Allahovoj blizini shodno odlasku na džumu. Prvo ko porani, potom naredni, potom naredni.“ (Ibn Madže, Taberani, i drugi, neka ulema je prigovorila vjerodostojnosti ove predaje, a neki su je ocjenili kao dobrom) 8. Džuma namaz je dokaz našeg imana ili licemjerstva kao što je došlo u hadisu da je Poslanik s.a.v.s. rekao „Ko ostavi tri džume bez opravdanog razloga on je licemjer.“ (Ibn Huzejme, Ibn Hiban, Albani rekao da je sahih). Abdullah ibn Abbas r.a. je rekao: „Ko ostavi tri džume uzastopno taj je napustio islam.“ Neki od postupaka koje je lijepo raditi petkom, a mnogi ih olahko shvataju i propuštaju, a u njima je velika nagrada 1. Okupati se prije džume, namirisati se i oprati zube, po mogusnosti misvakom, kao što je došlo u mnogim hadisima, a jedan od njih je od Ebu Seid el-Hudrija r.a. da je Poslanik s.a.v.s. rekao: „Kupanje petkom je obaveza svakom punoljetniku, te da oèisti zube misvakom i da se namiriše ukoliko je mogucnosti.“ (Buhari i Muslim) 2. Donositi salavat na Poslanika s.a.v.s kao što se prenosi u hadisu od Enesa ibn Malik r.a. da je Poslanik s.a.v.s. rekao: „Obilujte salavatima na mene petkom i uoci petka jer ko donese na mene jedan, Allah ce na na njega donijeti deset salavata.“ (Bejheki, sa dobrim lancem prenosioca) 3. Prouciti suru El-Kehf (Peæina) kao što se prenosi u hadisu od Ebu Seida el Hudrija da je Poslanik s.a.v.s. rekao: „Ko prouci petkom suru El-Kehf bice mu svijetlo do naredne džume.“ (Hakim, sahih) 4. Poraniti na džumu kao što se prenosi od Ebu Hurejre r.a. da je Poslanik s.a.v.s. rekao: „Ko se okupa petkom kao što se kupa od dženabeta, potom porani kao da je prinio žrtvu deve, ko ode u drugom satu ima nagradu kao onaj ko prinese kravu za žrtvu, a ko ode u trecem kao da je prinio žrtvu ovce. Ko ode u cetvrtom satu kao da je prinio žrtvu kokoši, a ko ode u petom satu kao da je oprinio jaje, pa kada se popne imam na minber dodju meleki da slušaju opomenu.“ (Buhari i Muslim). 5. Ici na džumu pješice i zauzeti prvi saff kao što je došlo u hadisu koji smo vec citirali, a koji glasi: „Ko opere svoju glavu i okupa se petkom, potom porani na džumu namaz iduci pješice, ne koristeci prevozno sredstvo, zatim se približi imamu i pažljivo sluša, imace nagradu za svaki korak godinu dana posta i namaza.“ (Nesai, Tirmizi, Ebu Davud, Ibn Madže, Ahmed i dr, hadis je po ocjeni Hakima sahih, a po ocjeni Tirmizija, Nevevija i šejha Albanija dobar) 6. Što više klanjati dobrovoljne namaze prije nastupa džumanskog vremena, to jest prije nego što se prouci ezan za džumu namaz, kao što stoji u hadisu koji prenosi Ebu Hurejre r.a u kojem je Poslanik s.a.v.s. rekao: „Ko se okupa potom ode na džumu pa klanja koliko bude u mogucnosti i bude šutio dok imam ne završi sa hutbom, zatim klanja za njim , biæe mu oprošteno ono što pocini izmedju dvije džume.“ (Muslima) – Imam Nevevi u komentaru citiranog hadisa kaže: „U njemu je dokaz da je klanjanje dobrovljnih namaza prije izlaska imama na minber sunnet i to je mišljenje vecine ucenjaka.“ Na osnovu prethodno spomenutog jasno se vide propusti klanjaca koji razgovaraju ispred džamije i ne ulaze u nju sve do ezana. 7. Za vrijeme dok imam drži hutbu, ne smije se prièati, jer je to razlog da covjeku propadne džuma namaz, kao što je došlo u hadisu od Ebu Hurejre r.a da je Poslanik s.a.v.s. rekao: „Ko kaže svome bratu:“Šuti!“ dok imam drži hutbu pocinio je legv (besposlicu i besmiclicu)“ (Buhari i Muslim) Iz ovog hadisa se vidi da cak i onaj koji kaže svome bratu da šuti dok ovaj prièa da je pokvario svoju džumu, pa šta je tek sa onim koji to radi? 8. Zabranjeno je dici nekoga sa mjesta na kome sjedi, a potom sjesti na njega. Ibn Omer r.a. je rekao: „Poslanik s.a.v.s je zabranio da covjek digne svoga brata sa mjesta na kome on sjedi, potom da sjedne na njega.“ Nafia je rekao da se to odnosi na džumu i mimo džume namaza (Buhari, Muslim) Znaèi da u džamiji nema povlaštenog mjesta niti rezervacije za „povlaštene“ za nikoga, vec se muslimani trebaju navikavati dolaziti ranije i zauzimati prve saffove, jer kao što smo vidjeli to je i bolje i vrednije. Za kraj ovog našeg kazivanja navešcemo hadis koji je naše mjerilo koliko nam je vrijedna džuma namaz i koliko imamo od nje, a taj hadis prenosi Abdullah ibn Amr r.a. da je Poslanik s.a.v.s. rekao: „Tri vrste ljudi dolaze na džumu. Prvi je covjek koji beskorisno prièa i on namaza nema ima ono što je pricao. Drugi je covjek koji dodje, moli Allaha i doziva Ga. Ako hoce Allah ce mu dati ono što traži ili ce mu uskratiti. Treci je covjek koji šuti i ne ometa druge muslimane koracajuci preko njihovih glava. Tome ce njegova džuma biti iskupina do naredne džume.“ (Ebu davud, Ahmed...) Pa dragi brate vidi ima li išta što ti fali od tvoje džume, pa je upotpuni, nemoj da budeš od onih koji ce od svoga namaza imati samo izgubljeno vrijeme. Na kraju naša dova je: „Hvala Allahu Gospodaru svjetova.“
 5. Finii

  MODERNO ROPSTVO

  NASTAVAK 2) http://www.youtube.com/watch?v=N05oXrtNDc0&feature=related 3) http://www.youtube.com/watch?v=5wTrf8Eq7lg&feature=related NASTAVAK 4) http://www.youtube.com/watch?v=jeUcFYbSIsc&feature=related 5) http://www.youtube.com/watch?v=69P2tcp6xjo&feature=related NASTAVAK 6) http://www.youtube.com/watch?v=8WzAJV-JqM8&feature=related
 6. Finii

  MODERNO ROPSTVO

  [quote name='Vento' timestamp='1295454633' post='415574'] Kako ti se ovo uklapa u garanciju privatnog vlasni
 7. Finii

  MODERNO ROPSTVO

  Teorija novog svjetskog poretka označava vjerovanje da neka organizacija (u ovom slučaju iluminati) te
 8. Turkey: Pamukkale - Interesting Place‏ http://www.youtube.com/watch?v=zZ5SzpvUPIU&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=YlxcfB6px_s&feature=related
 9. EPHESUS (Turkey): one of the most important cities of early Christianity Ephesus was an Ionian Greek city in ancient Anatolia, founded by colonists from Athens in the 10th century BC. The city was located in Ionia, where the Cayster River (K
 10. TURSKA: KАPАDOKIJA - DERINKUJU ( duboki izvor) Čudo koje danas zovemo Kapadokija je nastalo erupcijama vulkana Erhijasa i Hasan-daga prije deset miliona godina, u ranom miocenu. Sloj lave debljine do 150 metara pokriva teritoriju od 5,000 kvadratnih kilometara, između antičkih gradova Cezareje, Nahite, Nise i Vanese. Danas su to turski gradovi Kajseri, Nigde, Nev-
 11. [quote name='E77HZ' timestamp='1295028318' post='415047'] stvarno ovo nema smisla na temu ovu ovakve natpise pisati pa svak zna prepisati, daj malo iz svoje glave, [/quote] A doubtful man's report of what a clever man says is never accurate - because he unconsciously translates what he sees into something he can not understand.
 12. Lijep Ahlak Bez sumnje, promjena ćudi, prirodne svakom biću, jedna je od najte
 • Who's Online   0 Members, 0 Anonymous, 6 Guests (See full list)

  There are no registered users currently online

×
×
 • Create New...