Jump to content
doktoraider

Vrijednost mu'mina kod Allaha s.w.t. ?

Recommended Posts

Slava i zahvala pripadaju samo Allahu s.w.t neka je salavat i selam na Njegovo Poslanika Muhammeda s.a.w.s. Svjedočim da nema Boga osim Allaha tebareke ve te'ala i svjedočim da je Muhammed s.a.w.s. Njegov rob i Njegov Poslanik.

Rekao je Poslanik s.a.w.s.: "Uistinu je vaša krv i vaši imetci i vaša čast, sveta među vama, kao svetost ovog mjeseca u ovoj zemlji, kao svetost ovog dana. Nemojte se vratiti nakon mene stopama nevjerstva pa da ubijate jedni druge nakon mene."

Čast mu'mina kod Uzvišenog Allaha s.w.t. je veća od časti Kabe. Kaže Abdullah ibnul Amr ibn As u hadisu kojeg bilježi ibn Madže s ispravnom lancem prenosiocem: 'Vidio sam Poslanika s.a.w.s. kako tavafi oko Kabe i govori: "[b]Kako si samo lijepa i kako je lijep tvoj miris. Kako si veličanstvena i kako je veliko tvoje mjesto kod Allaha. Tako mi Uzvišenog Allaha čast mu'mina je kod Allaha je veća od tvoje časti o Kjabo. Njegov imetak, njegova krv, i da se o njemu ne misli nego samo dobro. Tako mi Allaha rušenje Kabe kamen po kamen je manji grijeh kod Allaha nego da se uvrijedi čast mu'mina ili da se prolije njegova krv."[/b]

Kaže Poslanik s.a.w.s. u hadisu koga bilježi imam Tabarani od Enesa ibn Malika r.a.: "Ko bude uznemiravao muslimana bespravno kao da je srušio Kabu." i kaže Allahov Poslanik s.a.w.s. u hadisu kojeg bilježi imam Tirmizi,i vjerodostjnim ga je ocjenio šejh Albani od Ebu Hurejre i Ebu Sejd El Hudrija: "Kada bi svi stanovnici nebesa i svi stanovnici zemlje učestvovali u ubistvu mu'mina, Allah bi ih sviju bacio naglavačke u Džehennemsku vatru."

Kaže Poslanik s.a.w.s. u hadisu koga bilježi imam Ibn Madže, Taberani, Bejheki, sa slabim lancem prenosioca od Ebu Hurejre: "Ko pomogne u ubistvu muslimana sa pola riječi, doći će na Sudnji dan a između njegovi očiju će pisati 'onaj ko je izgubio nadu u Allahovu milost'."

Uzvišeni Allaha kada spomninje ubistvo mu'mina, spominje ga među najvećim grijesima. "A ko ubije mu'mina namjerno, takvom velika kazna pripada. Džehennem mu pripada u kojem će vječno boraviti. I Allah se na njega rasrdio i Allah ga je prokleo i bolnu mu patnju pripremio."

Došao je čovjek Ibn Abbasu kako bilježi Imam Ahmed, sa ispravnim lancem prenosioca, i pitao: "Može li čovjek koji je ubio nekog pokajati se?" pa je to ponovio tri puta. Na to će Ibn Abbas: "odakle mu tevba? Ja sam čuo Poslanika s.a.w.s. da je rekao: "Doći će čovjek na Sudnji dan koji je ubijen. U jednoj ruci nosi svoju glavu a drugom rukom drži svog ubicu pa će reći: Gospodaru moj ovaj me je ubijo. Pa će reći Uzvišeni Allah s.w.t.: "Ti si upropašten i ti si sve izgubio." Pa će biti bačen u vatru Džehennemsku.

Kazao je naš Poslanik s.a.w.s. u hadisu koga bilježi imam Ahmed i drugi, od Enesa ibn Malika: "Allah je odbio da primi tevbu onoga koji je ubio mu'mina."

i kaže Poslanik s.a.w.s. u hadisu kojeg bilježi Imama Taberani: "Kamata ima 72 stepena. Najniži stepen te kamate je kao da čovjek opći sa svojom majkom, a najveći stepen da čovjek skrnavi čast brata muslimana." Hadis je vjerodostojnim ocijenio šejh Albani rhm.

I kazao je Poslanik s.a.w.s. u hadisu kojeg bilježi imam Madže i Taberani i za koga imam Munziri kaže da je dobar: "Uništenje cijelog dunjajluka je manji grijeh kod Allaha nego da se ubija musliman, mu'min."

Nije dozvoljeno muslimanu da plaši muslimana. Kaže Allahov Poslanik s.a.w.s. u hadisu kojeg bilježi imam Ebu Davud i Ahmed: "Nije dozvoljeno vjerniku da plaši vjernika." a u drugoj predaji stoji: "A ko bude plašio muslimana, Allah će ga plašiti na Sudnjem danu."

Kazao je Poslanik s.a.w.s. u hadisu kojeg bilježi imam Ahmed sa ispravnim lancem prenosioca: "Meleki proklinju jednog od vas kada pokaže željeznim predmetom na svoga brata. Iako bio njegov brat i po ocu i po majci, do ne prestane."

Molim Allah s.w.t. da oprosti i meni i vama. Molim Allaha s.w.t. da nas pouči svojoj vjeri kako bi nam znanje i Njegovoj tebareke ve'tela vjeri bilo ogrtač od Džehennemske vatre. Molim Allaha tebareke ve te'ala da nam bude milostiv na Sudnjem danu. Amin.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page. • Forum Statistics

  • Total Topics
   24,065
  • Total Posts
   378,361
×